Tak jak wszystkie rzeki kończą swój bieg w oceanie, tak wszystkie formy jogi kończą się podniesieniem Kundalini, twórczego potencjału istoty ludzkiej. (Yogi Bhajan)

Yogi Bhajan

Harbhajan Singh Khalsa Yogiji, znany na całym świecie jako Yogi Bhajan, opuścił swoje ciało fizyczne 6 października 2004r w wieku 75 lat. Yogi Bhajan urodził się 26 sierpnia 1929 roku w Indiach (obecnie Pakistan). Praktykę jogi rozpoczął w wieku ośmiu lat pod okiem oświeconego mistrza Sant Hazara Singh'a. Nauczyciel Yogi Bajana ogłosił go Mistrzem Jogi Kundalini po 8 latach praktyki.

.

Yogi Bhajan ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Pundżabie, w Indiach, po czym rozpoczał karierę urzędnika państwowego. W 1952 r. poślubił Inderjit Kaur, z którą miał dwóch synów, Ranbira Singha i Kulbira Singla oraz córkę Kamaljit Kaur. Przez cały okres swojej kariery w służbie państwowej był jednocześnie nauczycielem jogi.

W roku 1968, Yogi Bhajan wyjechał do Kanady, aby rozpowszechniać nauki jogi kundalini na Uniwersytecie w Toronto, skąd po dwóch miesiącach wyjechał do Los Angeles. Yogi Bahajan jako pierwszy przełamał tradycję milczenia i tajemnicy, która otaczała naukę Jogi Kundalini. Jako pierwszy zaczął przekazywać tajemne nauki szerokiej grupie uczniów w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W trakcie swoich wykładów i warsztatów zawsze powtarzał, że nie przyjechał na Zachód, aby gromadzić uczniów, ale aby kształcić nauczycieli.

W roku 1969 założył w Kalifornii organizację non-profit - Fundację 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization). Zadaniem 3HO jest promowanie technologii Jogi Kundalini, medytacji i humanologii (zdrowego jogicznego stylu życia).

.