„Co robisz tutaj na ziemi? Jesteśmy tutaj, aby się realizować i nic więcej. To jest to” Yogi Bhajan
.Nie możemy kontrolować świata, ale możemy kontrolować nasze reakcje na to, co się dzieje wokół nas, nasz zmieniający się i rosnący stres. Aby stać się pełnym i móc kontrolować swoje reakcje, trzeba znać wszystkie części siebie, nauczyć się je integrować i koordynować.

Sztuka i nauka o dziesięciu ciałach pozwoli Ci zrozumieć, że każda dysharmonia, której doświadczasz może być zidentyfikowana i przetransformowana w harmonię. To jest praktyczny model, który pozwoli Ci zrozumieć swoją własna psychikę, da ci technologię, która pomoże przywrócić równowagę w Twoim życiu. Prawdziwym darem numerologii systemu dziesięciu ciał jest to, że uczy ona jak sięgać i korzystać z najlepszych i najsilniejszych części siebie. Ale, żeby naprawdę zmienić swoje życie, musisz doskonalić wszystkie ciała. Tylko Ty możesz to zrobić dla siebie.

Wykorzystaj starożytną wiedzę numerologiczną i praktykę jogi kundalini, aby wzmocnić nasze 10 ciał. Numerologia nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, nie jest tez panaceum czy filozofią. Jest po prostu użytecznym narzędziem, pomaga zrozumieć swoje mocne i słabe strony, tak, aby móc pracować nad wzmocnieniem słabych i lepiej wykorzystywać mocne strony.

Numerologia nauczana prze Yogi Bhajana to system oparty na pełnej istocie: mentalnej, fizycznej i duchowej. Chociaż, nie jest to powszechne i zrozumiałe w zachodnim świecie, mamy 10 ciał, nie jedno. Ciało fizyczne, które jest nam najbliższe, jest piątym ciałem z dziesięciu.

ANATOMIA JOGICZNA - DZIESIĘĆ CIAŁ

Ludzie najczęściej identyfikują się ze swoim ciałem fizycznym i myślą o sobie w kategoriach fizycznych - lub czasami jako o ciele fizycznym i jakiejś duszy. Z jogicznego punktu widzenia istota ludzka jest złożona z dziesięciu ciał: ciała fizycznego, trzech ciał mentalnych i sześciu ciał energetycznych.

Każde z ciał ma pewne szczególne dary, które przejawiają się, gdy jest ono silne oraz pewne tendencje do niedoboru, gdy jest ono słabe. Korzeń każdej choroby istnieje najpierw w jednym z ciał duchowych lub energetycznych zanim przejawi się na zewnątrz. Zatem przez wzmocnienie i zrównoważenie Dziesięciu Ciał, możemy także stać się zdrowsi.

Joga Kundalini pracuje nad zrównoważeniem i uaktywnieniem dziesięciu ciał. Zatem regularne i szczere praktykowanie Jogi Kundalini stanowi całościowy system, który pracuje jednocześnie nad wszystkim dziesięcioma ciałami.

Twoje dziesięć ciał to dar od Boga, to siła i twoja pojemność jako istoty ludzkiej, którego celem jest umożliwienie tobie bycie radośnie twórczym, posłusznym twojej wyższej świadomości i abyś mógł widzieć ducha we wszystkim.

1. Pierwsze ciało - ciało duszy (POKORA i KREATYWNOŚĆ)

Czy Twoje ciało jest kreatywnym strumieniem wypływającym z celu twojej duszy? Czy kierujesz się sercem, czy umysłem?

To jest esencja świadomości, część Ciebie, która się nie zmienia, nie reaguje, jest nieskończona i nie umiera.

Ciało duszy łączy nas z wewnętrzną nieskończonością. Jest doświadczeniem ducha w nas samych. Gdy ciało duszy jest silne, człowiek żyje w zgodzie ze swoim sercem, a kreatywność płynie w prosty i czysty sposób.

Gdy to ciało jest słabe, możemy kierować się umysłem a nie sercem. Możemy czuć się zaklinowani, niepewni, niezdolni do odkrycia swojego celu w życiu, bez dostępu do naszej kreatywności.

Klucz do zrównoważenia: recytuj “Japji Sahib” codziennie przez 1000 dni, wykonuj kryje dla zbalansowanie głowy i serca.

2. Drugie ciało - umysł negatywny (OCHRONA) – ciało mentalne

Czy jesteś w stanie określić, w jakiej sytuacji kryje się zagrożenie?

To jest ochronna funkcja umysłu, która jest wrażliwa na niebezpieczeństwo i ostrzega nas przed nim. Kiedy ciało to nie jest w równowadze, albo boimy się rzeczy, które nie stanowią realnego zagrożenia, lub odwrotnie nie zauważamy tych rzeczy, które mogą lub stanowią realne zagrożenie.

Umysł negatywny pomaga nadać kształt kreatywności naszego ciała duszy, darami ograniczenia formy i pojmowania. Wszczepia w nas tęsknotę za przynależnością, która w swej najwyższej postaci napędza nas do połączenia się z naszą własną jaźnią, z jaźnią Boga.

Gdy umysł negatywny nie jest rozwinięty, tęsknota za przynależnością może powodować, że wdajemy się w nieodpowiednie, destrukcyjne związki.

Klucz do zrównoważenia: ceń wysoko swoją dyscyplinę, rozwiń świadome związki zachowując integralnoś, doskonal ciało praniczne, wykonuj kryję dla płuc i krwioobiegu.

3. Trzecie ciało - umysł pozytywny (RÓWNOŚĆ, OPTYMIZM)

Czy jesteś otwarty na wszystkie możliwości, jakie życie Tobie oferuje? Czy dopuszczasz je do swojego życia?

To jest pozytywnie zorientowana część umysłu. Inspiruje nas ona do pokazania najlepszej z możliwych rezultatów każdej sytuacji. Kiedy funkcjonuje prawidłowo, jesteśmy w stanie utrzymać pozytywny stan i z tej perspektywy popatrzeć na sytuację. Kiedy umysł nie jest w równowadze, czujemy że nasze problemy są nie do pokonania lub mamy bardzo pozytywne nastawienie, nawet wtedy, kiedy nie jest to konieczne (potrzebne).

Umysł pozytywny dostrzega pozytywną stronę wszystkich sytuacji i istot. Daje nam silną wolę i pozwala nam z łatwością i pokorą używać naszej siły. Sprawia, że w naturalny sposób jesteśmy pogodni i pełni optymizmu, Obdarza on nas poczuciem humoru. Czyni naszą komunikację mocną i bezpośrednią.

Gdy umysł pozytywny jest słaby, to możemy zostać przytłoczeni przez umysł negatywny. Możemy czuć się rozeźleni, nietolerancyjni, wahać się przed użyciem własnej siły, gdyż obawiamy się odpowiedzialności.

Klucz do zrównoważenia: wzmocnij punkt pępka, używaj pozytywnych afirmacji.czantuj Ardaas Bhaee,doskonal ciało praniczne, wykonuj kryję na usunięcie nieprzyjemnych myśli, wykonuj kryję dla płuc i krwioobiegu.

4. Czwarte ciało - umysł neutralny (WSPÓŁCZUCIE, SŁUŻENIE INNYM)

Czy pozwalasz sobie na dostrzeganie wewnętrznej mądrości i według niej działasz?

Umysł neutralny jest umysłem słuchającym i oceniającym. Otrzymuje inforamacje od umysłu negatywnego i pozytywnego i podejmuje mądrą i zrównoważona decyzję. Nasze kierunki działań są obierane na podstawie bezstronnej, intuicyjnej wiedzy, która jest najwyższym stanem umysłu w celu osiągnięcia sukcesu. Kiedy umysł neutralny nie funkcjonuje prawidłowo, jesteśmy na łasce naszych pozytywnych i negatywnych myśli. Umysł neutralny ustanawia równowagę lub punkt odniesienia.

Umysł neutralny czy medytacyjny pozwala na spojrzenie ze współczuciem na całą grę życia. Ocenia on informacje z umysłu negatywnego i pozytywnego i daje podpowiedź w ciągu dziewięciu sekund. Jest to intuicyjny punkt widzenia i zapewnia nam dostęp do naszej duszy. Gdy nasz umysł neutralny jest słaby, to możemy mieć trudności z podejmowaniem decyzji.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj medytacje, doskonal ciało praniczne, wykonuj kryję dla płuc i krwioobiegu.

5. Piąte ciało - ciało fizyczne (NAUCZYCIEL, RÓWNOWAGA)

Czy używasz swojej mocy i zasobów dla dobra wszystkich?

To pojazd, dzięki któremu poruszamy się tu na ziemi. Jest udoskonalane przez zrównoważenie wszystkich aspektów fizycznych - dieta, praca, zabawa i unikanie skrajności takich jak: lenistwo i fanatyzm. Ciało fizyczne jest świątynią, w której pozostałe dziewięć ciał odgrywa swe role. Daje zdolność równoważenia wszystkich części naszego życia. Jeśli jest silne, reprezentuje nauczyciela, który jest w stanie nawet abstrakcję objaśnić każdemu, bez względu na jego wiek, inteligencję i sposób życia oraz sprowadzić ja do ziemskiej konkretnej postaci. Przy pomocy piątego ciała można wybrać dharmę nad karmą.

Gdy ciało piąte jest słabe, możemy czuć się chciwi, niewdzięczni i współzawodniczący. Nasza wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość nie będzie w równowadze, możemy mieć trudności z wyrażaniem siebie słowami, jak również przed znalezieniem się w pozycji nauczyciela.

Klucz do zrównoważenia: regularna praktyka, wykonuj kryję dla transpofrmacji dolnego trójkąta do górnego.

6. Szóste ciało - linia łuku (BŁOGOSŁAWIEŃSTWO)

Czy jesteś zdolny przejawić swoje cele? Czy robisz to w sposób integralny?

Linia łuku rozciąga się od jednego płatka usznego do drugiego, przez linię włosów i brwi. To jest nasza aureola i jądro naszej aury. Linia łuku ma siedzibę w kronice akashy, to eter w ciele. Linia łuku (ciało łuku) jest anteną świadomości. To jest nadajnik naszej intuicyjnej świadomości i obejmuje naszą zdolność promieniowania i wizualizacji. Jej kolor jest uzależniony od stanu zdrowia osoby i mentalnej i psychicznej kondycji. Kiedy ciało łuku jest silne, mamy moc i siłę do tworzenia naszej rzeczywistości. Kobiety mają drugą dodatkową linię łuku, która rozciąga się od jednego sutka do drugiego. Yogi Bhajan mówił, że na tej lini łuku odciskają się jej seksualne doświadczenia, które miała w swoim życiu.Linia łuku daje nam zdolność do skupiania się, bycia skoncentrowanym, do medytowania. Linia łuku związana jest z gruczołem przysadkowym, reguluje układ nerwowy i równowagę gruczołów, ochraniając w ten sposób ośrodek serca. Siła projekcji szóstego ciała pomaga nam objawić cokolwiek chcemy w swoim życiu. Linia łuku, to punkt równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem kosmicznym.

Jeśli nasza linia łuku jest słaba, możemy być nadopiekuńczy i łatwo ulegać wpływom. Możemy mieć zaburzenia pracy gruczołów, co może w doprowadzić do niekonsekwencji w naszych nastrojach i zachowaniach.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj kryje aktywujące trzecie oko (szósta czakra).

7. Siódme ciało - aura (BEZPIECZEŃSTWO I MIŁOŚĆ)

Czy odczuwasz bezpieczeństwo w uniwersalnej miłości? Czy nie wahasz się podnosić innych, tak jak siebie samego?

Aura (8 czakra) jest siłą zapobiegającą i ochronną. To pole elektromagnetyczne ciała fizycznego, które otacza każdą żywą istotę. Kryje jogi kundalini i ćwiczenia oddechowe (pranayama) wzmacniają pole aury, co z drugiej strony powoduje wzrost świadomości.

Według nauk jogicznych, kobieta jest podatna na penetrujące właściwości mężczyzn. Nawet podczas flirtu, może mężczyzna może tworzyć dziury w aurze kobiety, co powoduje, ze kobieta staje się bezbronna. Silna, świetlista aura może chronić przed wieloma nieszczęściami i wzmacniać nasze ciała mentalne, fizyczne i duchowe.

Gdy pole jest silne, kumuluje naszą siłę życiową, pozwala jej nagromadzić się do takiego poziomu, że będziemy się czuli pewni i bezpieczni. To właśnie z pozycji bezpieczeństwa, możesz traktować innych z miłosierdziem, i już sama twoja obecność podniesie innych.

Aura jest naszą ochroną. Jest to nasza tarcza. Może przyciągać to co pozytywne, a odpychać to co negatywne (od innych osób, sytuacji czy choroby). Gdy nasza aura jest słaba, możemy być paranoiczni i nie ufać sami sobie. Wszelka choroba wchodzi najpierw do aury. Tak więc możemy siebie uzdrowić utrzymując silną aurę. Gdy nasza aura jest silna , wtedy choroba nie będzie mogła wniknąć do naszego ciała fizycznego.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj medytacje, noś białe stroje wykonane z naturalnych włókien,wykonuj kryje dla wzmocnienia, zrówoważenia aury, dla dla świętej tarczy i dla zagęszczenia aury.

8. Ósme ciało - ciało praniczne (CZYSTOŚĆ, ENERGIA)

Czy masz dość energii by wypełnić swoje cele? Czy podchodzisz do życia bez lęku?

Ciało praniczne jest ciałem subtelnym, które transformuje energię praniczną ze środowiska w silę życiową. Silne ciało praniczne pojawia się automatycznie, jak zbalansujesz i udoskonalisz umysł negatywny, pozytywny i neutralny. Z silnym ciałem pranicznym, mamy nieustraszoną, młodzieńczą moc uzdrawiania, i wrodzoną niewinność. Pranayama odżywia ciało praniczne. Poprzez oddech, ciało praniczne nieustannie przynosi siłę życiową i energię do naszego systemu. Gdy nasze ciało praniczne jest silne, a oddech jest głęboki i rozluźniony, wtedy nic nie jest w stanie wytrącić nas z równowagi.

Sami siebie motywujemy i mamy dość energii, by osiągnąć swe cele. Wszelka choroba zaczyna się od nierównowagi w ciele pranicznym. Jeśli nasze ciało praniczne jest słabe, możemy odczuwać nieustanny lęk oraz chroniczne zmęczenie.

Klucz do zrównoważenia: Pranajama (ćwiczenia oddechowe), medytacja - czantuj 8 razy na jedym oddechu "Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jio", Kryja dla systemu limfatycznego, wszystkie medytacje dla uzdrawiania.

9. Dziewiąte ciało - ciało subtelne (WYCISZENIE)

Czy przejawiasz subtelność i wrażliwość i możesz przeniknąć poza powierzchowność? Jaki jest rzeczywisty powód życia?

Ciało subtelne wyraża subtelną wrażliwość w komunikacji z innymi i ze środowiskiem. Kiedy ciało subtelne pracuje prawidłowo, wtedy osoba od razu staje się wrażliwa na niewerbalne sygnały i na prawdziwe znaczenie ponad słowami. Ciało subtelne przenosi duszę do nieskończoności w czasie śmierci. To jest drugie ciało obok ciała duszy, które istnieje, kiedy wszystkie inne ciała znikają. Często, możemy projektować nasze ciało subtelne ponad czasem i przestrzenią, aby być w dwóch miejscach równocześnie. Wizje świętych i aniołów są ich ciałami subtelnymi. To jest to, co nas łączy z nieskończonością nadal istnieje przez wietrzność.Nasze ciało subtelne pozwala nam wyglądać poza bezpośrednie realia życia w wysublimowaną uniwersalną grę, która leży poza nimi.

Gdy nasze ciało subtelne jest silne, posiadamy finezję i wyciszenie. Nic w życiu nie stanowi dla nas tajemnicy. Uczymy się szybko, mistrzowsko i swobodnie opanowujemy sytuacje. Ciało subtelne i ciało duszy są w złożony sposób ze sobą splecione. Ciało subtelne przenosi duszę w czasie śmierci. Słabe dziewiąte ciało, może oznaczać, że jesteśmy naiwni i łatwo dajemy się oszukiwać. Może objawiać się tym, że jesteśmy wulgarni w słowach i zachowaniu. Możemy czuć się niespokojni, gdyż brak nam spokoju wewnętrznego.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj medytację lub zestaw ćwiczeń (kryję) przez 1000 dni, recytuj Jap Sahib codziennie,kryja Whahe Guru, pranayama dla zrównoiważenia gruczołów.

10. Dziesiąte ciało - ciało promienne (SZLACHETNOŚĆ)

Czy twoje życie jest przykładem odwagi i kreatywności?

Ciało promienne jest kanałem projekcji. To jest jasność, która uosabia szlachetność, łaskę, siłę i przywództwo. Kiedy ciało promienne funkcjonuje prawidłowo, to przynosi naturalna charyzmę, lekką aurę przywództwa i duchowego monarchii. Ich obecność działa zanim wypowiedzą jakiekolwiek słowo. (dla tych co sa w swoich negatywnych umysłach, może to być postrzegane jako ignorancja.

Ciało promienne daje nam duchową odwagę i promienność. Jego siła czyni nas odważnymi w obliczu jakichkolwiek przeciwności. Jeśli twoje dziesiąte ciało nie jest rozwinięte, możemy obawiać się konfliktów, unikać innych ludzi. Możemy czuć się nieskuteczni i niezdolni do przebicia się w różnych sytuacjach.

Klucz do zrównoważenia: oddanie i zaangażowanie się, recytuj Jap Sahib codziennie,wykonuj medytację Guru Gobind Shakti Mantra, wykonuj pozycję łucznika przez 11 minutes na obie strony, wykonuj Varuyas Kriya.

11. Jedenaste ucieleśnienie - równoległe współbrzmienie (NIESKOŃCZONOŚĆ)

Czy twoją tożsamością jest Sat Nam? Czy pozwalam, aby płynęła przeze mnie nieskończoność?

Jedenaście reprezentuje strumień dźwięku, nieustanne źródło nieskończoności, z którego biorą się wszystkie mantry. Jogi Bajan mówił: Gdy Bóg w tobie i człowiek w tobie współbrzmią równolegle, wtedy jesteś jedenastką. Nie masz dualizmu, masz boską wizję i wypływa z ciebie prawda. Nie musisz znajdować niczego poza sobą. Wszystkie klejnoty i skarby są w tobie – jesteś bogaty wewnątrz, posiadasz spełnienie i zadowolenie. Jeśli kiedykolwiek nadużyjesz swej duchowej mocy, wtedy możesz stać się fanatykiem. Rzeczywistość jest wtedy pozbawiona jaźni.

Klucz do zrównoważenia: medytacyjna recytacja słów Siri Guru Granth Sahib, Mul Mantra - długa wersja,przebywanie w obecności osoby, która zrealizowała swoja prawdziwą naturę.

Oblicz swoje liczby i rozpocznij pracę z odpowiednim ciałem/ciałami.

Liczba duszy:

Liczba duszy określa twoją relację z twoją duszą, z twoim wewnętrznym ja i ze źródłem twojego aspektu twórczego.. Ta liczba objawia to, co jest tobie potrzebne do osiągnięcia prawdziwego wewnętrznego spokoju. Ta wiedza pozwala wieść pasjonujące i spełnione życie.

Twoją liczbą duszy jest dzień, w którym się urodziłeś.

Liczba karmy:

Liczba karmy określa twoją relację z innymi. Wskazuje na bloki w efektywnej komunikacji z innymi a także na najważniejsze obszary i ograniczenia, nad którymi trzeba pracować. Liczba karmy pokazuje nam lekcję, jaka musimy się nauczyć w tym życiu. Ta wiedza daje tobie możliwość wypełnienia zadań, które masz do wypełnienia w tym życiu.

Twoją liczbą karmy jest miesiąc, w którym się urodziłeś.

Liczba daru:

Liczba daru pokazuje nam nasz naturalny dar. Jest to coś, co przychodzi do ciebie bez wysiłku. To jest twój naturalny talent. To dar od Boga i nie wymaga żadnej pracy z Twojej strony. Najważniejsze jest, że musisz mieć wystarczające poczucie własnej wartości i podniesienia, aby zaakceptować ten dar zaakceptować, aby móc go używać. Liczba daru to to, czym zostałeś pobłogosławiony za wcześniejszy wysiłek. Ta wiedza zapewnia, że będziesz świadomy swego daru i wykorzystasz go aby osiągnąć swoje cele.

Twoją liczbą daru jest suma dwóch ostatnich cyfr twojego roku urodzenia. Dodaj do siebie dwie ostatnie cyfry roku urodzenia i zredukuj je do cyfr między 1 a 11.

Liczba przeznaczenia:

Liczba przeznaczenia wskazuje na rzeczy, nad którymi pracowałeś przez wiele wcieleń. Pokazuje, jak inni ciebie widzą. Możesz nie widzieć siebie w ten sposób, ale inni ciebie tak widzą. Twoja liczba przeznaczenia pokazuje tobie z czy walczysz w życiu, ta wiedza pomaga tobie zrozumieć twoje ograniczenia.

Twoją liczbą przeznaczenia jest suma wszystkich cyfr twojego roku urodzenia. Dodaj do siebie wszystkie cyfry roku urodzenia i zredukuj je do cyfr między 1 a 11.

Liczba drogi:

Liczba drogi pokazuje tobie rzeczy, które powinieneś robić w tym zyciu, aby czuć się spełnionym. To jest droga, którą musisz iść, aby czuć, że robić rzeczy, które powinieneś robić w tym życiu, że wypełniasz swoje przeznaczenie.

Twoją liczbą drogi jest suma wszystkich cyfr twojej daty urodzenia. Dodaj do siebie wszystkie cyfry pełnej daty urodzenia i zredukuj je do cyfr między 1 a 11.