Harmonizacja czakr

Jak uzdrowić swoje czakry? Skąd wiadomo, gdzie jest problem?

.
Jak uzdrowić swoje czakry? Skąd wiadomo, gdzie jest problem? Skorzystaj z poniższych podpowiedzi, aby przeanalizować swoje czakry. Zacznij pracę z najsłabszą czakrą przez 1-2 tygodnie, a następnie sprawdź efekty.

1. Czakra korzenia (muladhara) - Bezpieczeństwo, Strach, Zdrowie.

Pierwsza czakra zlokalizowana w dole kręgosłupa, odpowiada za nasze poczucie BEZPIECZEŃSTWA i PRZETRWANIE w sensie fizycznym i materialnym. Nierównowaga w tej czakrze może objawiać się na przykład: otyłością czy problemami finansowymi. Pierwsza czakra jest światem nawyków. Jest to kraina automatycznych zachowań. Jest składnicą głębokich instynktownych wzorców, których używamy dla przetrwania. Muladhara związana jest z wydalaniem, odbytem i jelitem grubym.

1. Czujesz się niepewnie i słabo.

2. Cały czas masz problemy zdrowotne.

3. Masz w sobie dużo obaw i nieuzasadnionego strachu.

4. Nie czujesz połączenia z Ziemią i nie czujesz się częścią natury.

Ćwiczenia uzdrawiające czakrę korzenia: kruk, krzesło, skłony na stojąco, żaba, mulband, kopanie pośladków, pozycja kot- krowa.

2. Czakra seksualna (svadisthana) - Kreatywność i wyrażanie siebie.

Druga czakra znajduje się w okolicach organów seksualnych. Druga czakra, to nasza KREATYWNOŚĆ. Odpowiada za nasze NAMIĘTNOŚCI, PASJE, MOTYWACJE i OPINIE. W tej czakrze wymieszane są razem pragnienia, rozkosze oraz bóle i zmagania. Gdy wszystkie pozostałe czakry są zrównoważone do drugiej czakry, nasza seksualność staje się radosna, zróżnicowana, pełna ekspresji. Gdy druga czakra jest słaba, wtedy świat wydaje się mdły, jest niewiele pasji. Nasze ciało nie wykazuje miłości zmysłów i ruchu. Gdy druga czakra jest nadaktywna, wtedy nie ma niczego, co nie byłoby seksualne. Ktoś z silną drugą czakrą może mieć trudności z utrzymaniem relacji biznesowych. Przekracza granice, nie może się utrzymać w ryzach. Celem ćwiczeń jogi jest zrównoważenie i włączenie tej czakry do gry z pozostałymi czakrami.

1. Masz problemy w sferze seksualnej.

2. Masz problemy z wyrażaniem siebie i nie radzisz sobie z emocjami.

3. Brak Ci kreatywności i pasji.

4. Twoje życie jest nudne i monotonne.

Ćwiczenia pomagające uzdrowić czakrę seksualną: żaba, kobra, motyl, kot-krowa, podnoszenie miednicy, Sat Kriya – na podniesienie energii seksulanej.

3. Czakra pępka (manipura) - Siła woli i złość.

Trzecia czakra zlokalizowana jest w okolicach pępka, splotu słonecznego. Jest to centrum energii, siły woli, poczucia KONTROLI i KOORDYNACJI. Koordynuje i rozwija ona zmysł wzroku i jest odpowiedzialna za tworzenie wizji i wyobrażeń. Wzrok i widzenie daje nam poczucie kontroli. Ta czakra odpowiada za realizację naszych wizji dotyczących naszego życia i naszej przyszłości. Punkt pępka to obszar pobierający energię z kosmosu, jest miejscem gromadzenia energii w ciele, mówi się nawet, że energia kundalini jest inicjowana właśnie z tego miejsca. Osoba, która ma silną trzecią czakrę ma poczucie, iż jej życie oraz jego jakość zależą od tego, co robi. Jest to człowiek czynu, potrafi kształtować, kierować i rozwijać to, co wydarza się w jego życiu. Gdy energia trzeciej czakry jest niewystarczająca, dana osoba musi to kompensować, korzystając z innych źródeł energii (na przykład: jedzenie, narkotyki). Wzmocnienie punktu pępka oznacza gromadzenie energii z pierwszych trzech czakr w celu przebicia się do górnego świata świadomości. Bez mocnej trzeciej czakry możemy mieć wiele dobrych pomysłów i zamiarów, lecz nic z nich nie powstaje. Przy mocnej trzeciej czakrze nawet najmniejsze intencje tworzą działania i zaczynają poruszać innych.

1. Brakuje Ci siły woli i determinacji.

2. Masz problemy z uczuciem złości.

3. Masz problemy z kontrolą i siłą.

4. Masz mało energii.

Gdy ta czakra nie funkcjonuje prawidłowo, nie masz ani energii ani siły woli, aby wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.

Ćwiczenia pomagające uzdrowić czakrę pępka: pozycja wyciągnięta, łuk, oddech ognia, podnoszenie nóg

5. Czakra serca (anahata) - Miłość, Smutek, Wybaczenie.

Czwarta czakra znajduje się w środku klatki piersiowej, w okolicach fizycznego serca. Reprezentuje ona UCZUCIA, WSPÓŁODCZUWANIE i MIŁOŚĆ. Otwarcie czakry serca oznacza nowy związek z naszymi uczuciami. Wiemy jakie są nasze uczucia, potrafimy je rozpoznać i nimi odpowiednio pokierować. Czakra serca jest czakrą związków i powiązań, jeśli jest zbyt aktywna możesz być przedmiotem zbyt wielkiej sympatii, a gdy jest osłabiona możesz być uzależniony od innych i nie mieć poczucia swojej tożsamości.

1. Bardzo trudno Ci przebaczyć innym i masz wielu wrogów.

2. Często jesteś w depresji i odczuwasz smutek.

3. Nie odczuwasz zbytnio empatii i współczucia dla innych.

4. Nie jesteś wyrozumiały i wspaniałomyślny.

Ta czakra jest szczególnie istotna, dla osób, które są na ścieżce duchowej i dbają o swój rozwój duchowy.

Ćwiczenia pomagające uzdrowić czakrę serca: pozycja wielbłąda, zestaw ćwiczeń otwierających i równoważących czakrę serca, mantra: So HUM, wykorzenianie Ego, tygrysia łapa, pozycja dziecka, skręty i ćwiczenia ramion.

5. Czakra gardła (viśuddha) - Komunikacja, Myślenie.

Piąta czakra związana jest z ośrodkiem gardła i z tarczycą. Gdy ta czakra się otwiera zaczynamy rozumieć i czuć na wyższych poziomach. Mamy świadomość, że nasze słowa mają moc, że to, co wypowiadamy zaczyna się realizować. Z poziomu piątej czakry możemy mówić tylko prawdę. Mamy moc inicjowania i kreowania naszego życia. Czakra gardła to ostatni moment, aby coś zatrzymać lub coś uwolnić, oczyścić. Z otwartą piątą czakrą zaczynamy używać świadomie słów jako nasion przyszłych zdarzeń.

1. Nie jest Ci łatwo wyrażać swoje myśli i komunikować swoje pomysły.

2. Nie jesteś osobą, która ma klarowne/jasne myślenie.

3. Nie jesteś dobrym słuchaczem.

4. Zbyt dużo plotkujesz.

Ćwiczenia pomagające uzdrowić czakrę gardła: mantry, kobra, pług, wielbłąd, kot-krowa, krążenie szyi, skłony do kolan, zamek szyi, stanie na barkach (świeca).

6. Czakra trzeciego oka (adżna) - Intuicja, Siła psychiki.

Szósta czakra znajduje się w punkcie między brwiami. Koresponduje ona z gruczołem przysadki. Jest czakrą dowodzenia. To tutaj osiągamy spójność i integralność naszej osobowości. To stąd uzyskujemy intuicyjne wyczucie kierunku naszego działania. Tutaj schodzą się główne kanały energii: IDA, PINGALA i SZUSZUMNA i zlewają się w jedno. Trzecie oko daje nam głębię, wymiar i zakres w światach subtelnych. Szósta czakra pozwala nam na opanowanie dwoistości.

1. Nie masz zbyt dużych zdolności intuicyjnych.

2. Nie czujesz, żadnego wewnętrznego prowadzenie, podpowiedzi.

3. Nie masz zbyt wielu doświadczeń, które nie byłby zwykłe i powszechne.

4. Uważasz, że świat jest nudny i przyziemny.

Otwarcie i zrównoważenie tej czakry daje dostęp do wewnętrznego prowadzenia i odczuwania siebie i własnej drogi życiowej.

Medytacje i techniki otwierające 3 oko - medytacje z koncentracją na 3 oku, łuk, oddech gwiżdżący, pozycje z czołem na podłodze.

7. Czakra korony (sahasrara) - Rozwój duchowy, Błogosławieństwo.

Siódma czakra znajduje się dokładnie nad szczytem głowy. Związana jest ona z kosmicznym dźwiękiem. Kluczową charakterystyką siódmej czakry jest poddanie się - pokora, która wypełnia nas kiedy skłaniamy się przed nieskończonym.

1. Nie jesteś zainteresowany rozwojem duchowym.

2. Nie masz doświadczeń duchowych i transcendentalnych.

3. Nie dostrzegasz poezji w życiu i w naturze.

4. Jesteś zbyt skoncentrowany na sprawach materialnych i frywolnych.

Medytacje i pozycje jogi dla czakry korony: wszystkie medytacje, wykorzenianie Ego, mahaband, koncentracja na czubku nosa.

8. AURA - Promienność i ochrona.

AURA - ósma czakra, jest zlokalizowana w polu elektromagnetycznym. Aura łączy w sobie oddziaływanie wszystkich pozostałych czakr. Jest często określana jako otaczające pole lub siła energii otaczającej wszystkie pozostałe czakry. Aura jest także miejscem zbiegania się strumieni energii wszechświata. Gdy to otaczające pole jest silne, wtedy chroni nas przed wszelkimi negatywnymi wpływami. Gdy jest słabe, wydaje się, że jesteśmy na łasce wszystkiego, wszystko przechodzi obok nas, lub przez nas. Mocna aura poprawia funkcjonowanie wszystkich czakr. Gdy otaczające nas pole elektromagnetyczne jest silne, a wszystkie czakry są dostrojone i działają prawidłowo, to już sama nasza obecność wydaje się działać tak, aby bez naszego wysiÀ?ku wypełniały się nasze pragnienia i potrzeby.

Pozycje jogi: trójkąt, łuk, ćwiczenia ramion i medytacje.