Festiwal Jogi Kundalini - "Mistrzowskie opanowanie ciała subtelnego".


W tym roku po raz trzynasty Festiwal Jogi Kundalini we Francji zgromadził praktykujących jogę kundalini z całego Świata. Jest to niepowtarzalna okazja dla nauczycieli jogi kundalini oraz dla praktukujących jogę, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z kolegami z innych krajów Jest to również okazja do uczestniczenia w bogatym programie warsztatów jogi kundalini, Sat Nam Rasayan, Shakti Dance i warsztatów Białej Tantry.

Każdego roku motywem przewodnim festiwalu jest jedno z dziesięciu ciał.W tym roku było to ciało dziewiąte – Ciało Subtelne.

.

Mistrz Jogi Kundalini - Yogi Bhadżan nauczał, że istota ludzka składa się z dziesięciu ciał; ciała fizycznego, trzech ciał mentalnych i sześciu ciał energetycznych. Każde z ciał ma pewne szczególne dary, które przejawiają się, gdy jest ono silne oraz pewne tendencje do niedoboru, gdy jest ono słabe.

Korzeń każdej choroby istnieje najpierw w jednym z ciał duchowych lub energetycznych zanim przejawi się na zewnątrz. Zatem przez wzmocnienie i zrównoważenie Dziesięciu Ciał, możemy także stać się zdrowsi.

„Gdy zrozumiesz, że jesteś Dziesięcioma Ciałami, będziesz świadom tych Dziesięciu Ciał i będziesz utrzymywał je w równowadze, wtedy cały Wszechświat będzie z Tobą w równowadze” Yogi Bhajan

Ciało dziewiąte – Ciało subtelne (WYCISZENIE, SUBTELNOŚĆ, MISTRZOSTWO)

Czy przejawiasz subtelność i wrażliwość i możesz przeniknąć poza powierzchowność? Jaki jest rzeczywisty powód życia?

Nasze ciało subtelne pozwala nam spojrzeć poza bezpośrednie realia życia w wysublimowaną uniwersalną grę, która leży poza nimi.

.

Gdy nasze ciało subtelne jest silne, posiadamy finezję i wyciszenie. Nic w życiu nie stanowi dla nas tajemnicy. Uczymy się szybko, mistrzowsko i swobodnie opanowujemy sytuacje. Ciało subtelne i ciało duszy są w złożony sposób ze sobą splecione. Ciało subtelne przenosi duszę w czasie śmierci. Ciało subtelne i ciało duszy zawsze są razem. Słabe dziewiąte ciało, może oznaczać, że jesteśmy naiwni i łatwo dajemy się oszukiwać. Może objawiać się tym, że jesteśmy wulgarni w słowach i zachowaniu. Możemy czuć się niespokojni, gdyż brak nam spokoju wewnętrznego. Ciało subtelne daje Ci możliwość zrozumienia i opanowania subtelności życia. Może Ci pomóc w zrozumieniu tego co dzieje się wokł Ciebie i jak to się dzieje. Te osoby, które potrafią bardzo łatwo podłączyć się do aktualnej sytuacji i bardzo szybko, prawie magicznie nabywają nowe umijętności - mają rozwinięte ciało subtelne.

Klucz do zrównoważenia: wykonuj wybraną medytację lub zestaw ćwiczeń (kryję) przez 1000 dni.

Praca na zrównoważeniem ciała subtelnego polegała miedzy innymi na codziennej medytacji z mantrą:

EK ONG KAAR SAT GUR PRASAAD

SAT GUR PRASAAD EK ONG KAAR.

Ta mantra oznacza: Bóg i my to jedno, wiem to dzięki łasce prawdziwego nauczyciela. Ta mantra może zmienić nastawienie umysłu. Może zatrzymać wszystko co negatywne. Jest ona bardzo silna, podnosi osobę ponad dualność i może usunąć wszystkie przeszkody.

W tym roku na Festiwal Jogi Kundalini przybyło 1340 osób z całego świata. Pomimo, że festiwal jest organizowany przez 3HO Eurpope, coraz więcej osób przybywa spoza kontynentu. Z Polski było 14 osób.

Dzień zaczynał się wcześnie rano – 4.30 poranną praktyką SADHANA. Na śniadanie jedliśmy zupę jarzynową oraz banany i pomarańcze.W ciągu dnia odbywały się równolegle warsztaty jogi i medytacji do wyboru. Codziennie był warsztat ogólny dla wszystkich uczestników prowadzony przez doświadczonych nauczycieli jogi kundalini, którzy pobierali nauki bezpośrednio od mistrza Yogi Bajana.

.

Na szczególną uwagę zasługuje trzydniowa praktyka „Białej Tantry”. Joga Białej Tantry pozwala przełamać podświadome zatory i blokady umysłu, co w efekcie pozwala nam na bardziej harmonijne i szczęśliwe życie. W krótkim czasie możesz doświadczyć uwolnienia z ogromnej ilości bagażu, który nosisz w swoim umyśle. Tematem tegorocznych medytacji Białej Tantry było uzdrowienie relacji z partnerem, relacji damsko-męskich, relacji w ogóle i na koniec (ostatniego dnia) doświadczenie momentu śmierci.

Joga Białej Tantry to grupowa medytacja, wykonywana w parach. Siedzimy naprzeciwko partnera i wykonujemy instrukcje, które są nam przekazywane z taśmy video przez Mahan Tantryka, Yogi Bhajana. Zawsze jest przy tym obecna osoba, która reprezentuje Yogi Bhajana i która czuwa nad właściwym przebiegiem medytacji.

Energia we wszechświecie działa na zasadzie przeplatania się, poruszając się zarówno równolegle, jak też prostopadle, tak jak podczas tkania materiału. I tak jak materiał, który staje się mocniejszy, kiedy jest naciągnięty diagonalnie (ukośnie), tak samo energia podczas Jogi Białej Tantry porusza się diagonalnie, w kształcie litery 'Z' i przez to staje się wzmocniona. Używając poruszającej się zygzakiem energii, Mahan Tantryk Yogi Bhajan łączy swoje ciało subtelne z ciałami subtelnymi uczestniczących w medytacji poprzez osobę, która w jego imieniu kieruje medytacją. Taka energia, kiedy jest kierowana przez Mahan Tantryka, jest w stanie przecinać blokady, które utknęły w naszym podświadomym umyśle. Doświadczenie medytacji Białej Tantry dla kązdej osoby może być inne. Każdy otrzymuje to czego potrzebuje w danym momencie na swojej ścieżce duchowej. Jest to bardzo głęboki transformujący proces oczyszczający dostępny dla każdego. Nie wymagane jest żadne wcześniejsze przygotowanie.

.

.

Specjalnym gościem festiwalu był, jak co roku Guru Dev Singh, mistrz technologii uzdrawiania zwanej „Sat Nam Rasayan”. Guru Dev Singh uczył się uzdrawiania bezpośrednio od mistrza Yogi Bajana w milczeniu przez 6 lat. Aktualnie prowadzi on kursy i warsztaty na całym świecie. W przyszłym roku na początku czerwca przyjedzie również do Polski.

Już po jednym warsztacie z mistrzem Guru Dev Singh odczuwalne są procesy uzdrawiające w ciele fizycznym jak i w innych ciałach: mentalnych i energetycznych.

.

Zapraszam do udziału w kolejnym Festiwalu.

Barbara Maziarska (Har Anand Kaur)