Sadhana to codzienna praktyka duchowa.

Sadhana jest samodyscypliną, która pozwala nam wyrażać Nieskończone w naszej własnej jaźni. Jest to czas dostrzegania wzorców, które nas oddalają od wyższej świadomości, oraz okazja do przekraczania tych wzorców. Sadhana jest świadomym działaniem; świadomie wybieramy by wstawać, ćwiczyć ciało i medytować.

Poranna sadhana jest jak „sprzątanie” świadomości.

Czas trwania sadhany – 2,5 godziny, jest określony przez prawo karmy: wszystko co ofiarujecie, otrzymacie z powrotem dziesięciokrotnie. Tak więc poświęcając 1/10 dnia waszej wyższej świadomości, dostaniecie specjalną energię na cały dzień.

Czas przed wschodem słońca jest bardzo korzystny dla medytacji. W tych godzinach jest dużo prany, a rytm ciała jest bardziej nastawiony na wspieranie fizycznego oczyszczania, niż w innej części dnia.

Sadhana grupowa – wykonywanie sadhany w grupie rozwija świadomość grupową, Na początku sadhany każdy ma inną wibrację. Niektórzy są radośni, inni wypełnieni troskami, są też tacy, którzy mają inne oczekiwania wobec sadhany.

Im więcej jest ludzi na sadhanie, tym bardziej jednostkowe różnice się równoważą i harmonizują. Szczęście jednej osoby równoważy smutek innej. Jednostkowe aury stapiają się i tworzą aurę grupową. Jeśli grupa zestroi się z Nieskończonym, powstaje tęczowa aura odzwierciedlająca wszystkie kolory. Ta zmiana w aurze pomaga osobie praktykującej uczynić krok poza swoje EGO.Po porannej sadhanie jest łatwiej komunikować się z innymi i ten efekt jest odczuwalny przez cały dzień.

Aktualnie w tradycji JOGI KUNDALINI według przekazu Yogi Bajana praktykowana jest Sadhana dla Ery Wodnika, którą będziemy wykonywać do 2012 roku.

Etapy Sadhany:

1. Japji Sahib (ok. 20 min.) – śpiewanie bądź słuchanie fragmentu słów z „Pani Księgi”, Świętej Księgi w tradycji Sikh Darmy (Yogi Bhajan był Sikhem)

2. Krija Jogi Kundalini (ok. 50 min.) - zestaw ćwiczeń jogi dla określonego efektu

3. Śpiewanie (wibrowanie 7 mantr (ok. 60 min.)

Mantra 1

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

„Jedna Energia stwarza Wszechświat. Prawda jest jej imieniem.Wielka, ponad pojmowanie, jest jej Mądrość.”

(7 min.)

Mantra 2

Waah Yantee, Kar Yantee

Jag Doot Patee, Adak It Waahaa

Brahmaadeh Traysha Guru

It Waahe Guru

„Wielki Wszechświat, Twórcza istota. Wszystko to jest twórcze przez wieki. Wszystko jest Jednym. Trzy aspekty Jedności: Brahma, Vishnu, Mahesh (Shiva) Wielki ponad pojmowanie”. (7 min.)

Mantra 3

Ek Ong Kar, Sat Naam, Karta Purkh, Nirbao, Nirvair,

Akaal Moorat, Ajooni, Saibang, Gurprasaad, Jap,

Aad Sach, Jugaad Sach, Haibhee Sach,

Nanak Hosee Bhee Sach

"Jeden Stwórca, Stworzenie, Prawda nazwana, Istota Czyniąca,Bez Strachu, Bez Zemsty, Nieśmiertelny Obraz, Nienarodzony, Samoistniejący, Podarunek Guru, Medytuj! Na początku Prawdziwy, Prawdziwy poprzez Wieki, Prawdziwy Teraz,O Nanak, Prawda Będzie Zawsze.” (7 min.)

Mantra 4.

Sat Siri, Siri Akhaal

Sat Siri, Siri Akhaal, Siri Akhaal,

Maha Akhaal,

Maha Akhaal, Sat Nam,

Akhaal Moorat, Wahe Guru

„Wielka Prawda, Wielki Nieumierający, Wielki Ponadnieśmiertelny,

Wielki Nieśmiertelny, Prawda jest Imieniem, Nieśmiertelny Wizerunek Stwórcy,

Jest Ponad Wszystkim.“ (7 min.)

Mantra 5.

Rakhe RakhanHari

Rakhee rakhnahaar aap ubaarian-an

Gur kee pairee paa-i kaaj savaare-an

Hoaa aap da-iaal manaho na visaari-an

Saadhjanaa kai sang bhavajal taari-an

Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaari-an

Tis saahib kee tayk Naanak manai maa-eh

Jis simrat such ho-l sagalay dookh jaa-eh

“Ty, który ratujesz, uratuj nas wszystkich i przeprowadź na drugą stronę, napełnij nas otuchą i daj nam doskonałość.

Dałeś nam dotknąć lotosowych stóp Guru i cała nasza praca jest skończona. Stałeś się łaskawy, Życzliwy i współczujący; nasz umysł nie zapomni Ciebie. W otoczeniu spełnionych istot, zabierasz nas od nieszczęść i klęsk, skandali i hańby.

Zniesławiających wrogów – usuwasz ich na wieczność.

Pan jest moją kotwicą. Nanak, mocny w moim umyśle, przez medytację i powtarzanie Imienia, Szczęśliwość zapanuje, a ból i zmartwienia odejdą.”

(7 min.)

Mantra 6.

Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jeeo

„Nieopisanie wspaniały jest On Nieskończony, Ostateczna Mądrość(Nieograniczona Inteligencja Wszechświata).” (22 min.)

Najlepszą pozycją do śpiewania tej mantry jest siedzenie w Vir Asana:Usiądź na lewej pięcie, z prawym kolanem przy klatce piersiowej, ręce w pozycji modlitewnej na poziomie czakry serca. Oczy skierowane na czubek nosa.

Mantra 7.

Guru Guru Wahe Guru Guru Raam Das Guru

Mantra ta wyraża słowa chwały dla świadomości Guru Ram Das i przywołuje Jego Światło (Wibrację), duchowe wskazówki i ochraniającą łaskę. Guru Ram Das był czwartym Guru Sikhów, zwanym Guru Cudów, był on uzdrowicielemi bezinteresownym sługą ludzkości. (5 min.)