Jeśli będziesz spokojny i stabilny, wtedy wszechświat zacznie się kręcić wokół ciebie. (Guru Dev Singh)

Kurs Sat Nam Rasayan – Poziom 2 (Uzdrowiciel)

.Sat Nam Rasayan jest sztuką uzdrawiania w tradycji jogi kundalini i oznacza „relaksację i boskie połączenie”.

Zamiast nawiazywać bezpośrednią relację ze Światem, robimy to poprzez nasze idee i wyobrażenia, które oddzielają nas od rzeczywistości. Myślimy, że świat jest dokładnie taki jakim go widzimy. Nasza świadomość istnieje w ciagłej alienacji. Mamy zasłonę z wyobrażeń przed naszymi oczami, która odcina nas od realnego świata. Zasłona wyobrażeń w kontakcie w rzeczywistością się porusza i widzimy jak obrazy czy wyobrażenia się przesuwają i uznajemy to za rzeczywistość. Używamy terminu założenia, aby odnieść się do zestawu definicji, interpretacji, pomysłów i ocen, które kiedy w nie ślepo wierzymy, oddzialają nas od rzeczywistości. Te założenia są częścią naszej struktury mentalnej, ale nie zdarzenia.

Jak mówisz ten pokój jest duży, jakość duży jest w Tobie, nie w pokoju. Twoje założenia powodują, że tworzysz relacje ze wszechświatem w specyficzny sposób i to tworzy tendencje.

Ścieżka neutralności jest opara na pozwoleniu na doświadczenie dokładnie takie jakie ono jest i wtedy kiedy się pojawia, bez tworzenia jakich kolwiek założeń. Kiedy pozwolimy na to, aby proces interpretacji doświadczenia został osłabiony, dystans pomiędzy uzdrowicielem a wszechświatem jest zredukowany i możne on poczuć się jednym ze wszechświatem. W Sat Nam Rasayan praktyka neutralności prowadzi do stanu braku rozróżnienia.Ten stan, implikuje jedność indywidualnej świadomosci z uniwersalną świadomością. Podczas kiedy nadal rozpoznajemy siebie, indywidualna świadomość rozpoznaje siebie jako część wyższej świadomosci, która jest wszystko obejmująca.

.„Poprzez samą uwagę możliwe jest zrównoważenie pięciu elementów (ziemia, woda, ogień, powietrze i eter ) oraz ciała pranicznego partnera. W Sat Nam Rasayan do uzdrawiania używamy tylko naszej świadomości i przytomności.“ Guru Dev Singh

Szkolenie Sat Nam Rasayan ma międzynarodowy standard i obejmuje 4 poziomy:

Poziom 1: Praktyk (1 rok)

Poziom 2: Uzdrowiciel (2 lata)

Poziom 3: Instruktor

Poziom 4: Nauczyciel

Kurs Sat Nam Rasayan - poziom 2(Uzdrowiciel) obejmuje:

16 dni (8 weekendów) kursu w ciągu 2 lat, podczas których będą omówione i praktykowane następujące zagadnienia:

- elementy (tattwy),

- formy,

- rezonans,

- the art of knowing - "wiem",

- "dream state" - stan śnienia.

8 dni warsztatów z Guru Dev Singh, mogą to być 4 weekendy lub 2 - tygodniowe szkolenia w Peruggii).

Aby podejść do egzaminu poziomu 2 muszą być spełnione następujące warunki:

1. Zdany egzamin poziomu 1

2. Minimalnym wymogiem jest 8 dni warsztatów z Guru Dev Singh (nie licząć dni zakwalifikowanych do poziomu 1, mogą to być 4 weekendy lub 2 tygodniowe szkolenia w Peruggii) i 16 dni kursu poziomu 2 Sat Nam Rasayan.

4. Pisemny raport opisujący sesje z klientem/klientami (max. 3, min 1). Rekomendowane sesje przez okres 3 miesięcy z jednym pacjentem. Sesje muszą być opisane według podanej metodologii i złożone przed podejściem do egzaminu. Opis musi być w języku angielskim.

5. W czasie testu praktycznego kandydat musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu następujących dziedzin Sat Nam Rasayan:

- Resonance / Rezonans

- Form / Formy

- Elements / Elementy

- Dream state / Stan śnienia

- Art of the knowledge / stan „WIEM”

Guru Dev Singh Khalsa

.

Guru Dev Singh jest znanym uzdrowicielem i joginem, Mistrzem Jogi Kundalini i Sat Nam Rasyan.

Guru Dev opracował metodę nauczania tej technologii w sposób otwarty, dla szerokiej grupy uczniow.Sat Nam Rasayan uczy nas być obecnym i odczuwać przez wszystkie nasze zmysły. Jeśli możemy poczuć siebie samych, to możemy także poczuć to, czego brakuje drugiej osobie i towarzyszyć w jej uleczeniu.

"W Erze Ryb ludzie zbliżali się do Boga poprzez podejmowanie wysiłków związanych z oczyszczaniem siebie w każdy możliwy sposób. Teraz, w Erze Wodnika, to Bóg zbliża się do człowieka i my powinniśmy być tylko tego świadomi i pozwolić, aby to się wydarzyło. Praktyki duchowe nie są już tak trudne i surowe jak to było wcześniej, są one teraz bardziej subtelne. W tej Erze, nie chodzi o to, aby próbować wiedzieć, ale raczej o rozpoznanie, że ta Wiedza już w nas jest." Guru Dev Singh Khalsa.

.

Fateh Singh z Hamburga

Fateh Singh nadzoruje i kieruje szkołą Sat Nam Rasayan założoną przez Guru Dev Singh'a w Europie.

Jest doświadczonym nauczycielem Sat Nam Rasayan, jogi kundalini, numerologi oraz Breathwalk. Uczy w wielu krajach w Europie. Fateh Singh był jednym z najblizszych uczniów Yogi Bhajana. Jest zielarzem i ekspertem od herbat. Przez wiele lat zajmował się rozwojem Yogitea, a teraz Hari Tea.

Jeśli będziesz spokojny i stabilny, wtedy wszechświat zacznie się kręcić wokół ciebie. (Guru Dev Singh).

.