23-26 lutego 2023 - Rebirthing - ponowne narodziny do życia!- warsztat jogi kundalini - Oczyszczalnia - Rozpieszczenie/ Stodoła Wszystkich Świętych niedaleko Warszawy.

.Jeśli potrzebujesz uzdrowienia i uwolnienia bagażu i wzorców z podświadomości, nieuświadomionych lęków, emocji, wzorców i blokad z dzieciństwa i innych okresów życia – ten warsztat jest dla Ciebie!

Nasz pierwszy oddech określa nasze wejście w życie. Będąc jeszcze w łonie matki przejmujemy jej emocje i lęki. Od jej samopoczucia zależy, czy rozpoczynany naszą podróż z poczuciem bezpieczeństwa i miłości, czy z uczuciem niepewności i lęku. W okresie dzieciństwa, dla własnej ochrony, wszystkie traumatyczne doświadczenia wypychamy do podświadomości. Inaczej nie bylibyśmy w stanie przetrwać i przeżyć. W życiu dorosłym, te urazy czy doświadczenia powracają do nas w najmniej spodziewanych momentach i zachowujemy się wtedy; jak mała skrzywdzona dziewczynka czy chłopiec. Ulegamy emocjom, boimy się, jesteśmy często niepewni, nieśmiali, nie wierzymy we własne możliwości. Nasze emocjonalne zachowania nie są adekwatne do danej sytuacji. W trakcie warsztatu będziemy doświadczać ponownych narodzin, uzdrawiać czas, kiedy byliśmy jeszcze w łonie matki, czas naszych narodzin, dzieciństwo oraz nasze przeżycia i doświadczenia do chwili obecnej przy pomocy technik oddechowych, medytacji i jogi kundalini.

Program tego warsztatu obejmuje: praktykę Jogi Kundalini, medytacje prowadzone, procesy uwalniania dzieciństwa i ponowne narodziny.

Program pobytu od czwartku do niedzieli

Czwartek

Przyjazd i zakwaterowanie

od godz. 17.00.

18.00 – kolacja

19.30-21.00 - warsztat – oczyszczanie podświadomości

Piątek

6.00 - poranna praktyka jogi

8.30 – śniadanie

11.00-13.00– Uzdrawianie czasu sprzed narodzin

13.00 – obiad

16.00-18.00 – Ponowne Narodziny

18.00- kolacja

19.30-21.00- Uzdrawianie rany dziecka Sobota

6.00 - poranna praktyka jogi

8.30 – śniadanie

11.00-13.30– Rany dzieciństwa, rana Matki i Ojca

13.30 – obiad

16.00-18.00 – Rana Matki

18.00- kolacja

19.30-21.00- Rana Matki

Niedziela

6.00-8.30 – poranna praktyka jogi i medytacji

8.30 – śniadanie

11.00-13.00 – Rana Ojca i medytacja zamykająca.

13.30 – obiad

prowadząca: Har Anand /Barbara Maziarska - nauczycielka jogi kundalini, trenerka instruktorów jogi kundalini, terapeutka jogi hormonalnej, instruktor i uzdrowiciel Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w głębokiej medytacji).

Inwestycja 1700zł (cena First Minute przy wpłacie zadatku 450zł do 6 stycznia 2023 - 950 zł (warsztat) + 750zł (zakwaterowanie i wyżywienie wg. programu płatne na miejscu do Ośrodka). Po tym terminie cena warsztatu wzrasta o 150zł.

Miejsce rezerwuje zgłoszenie mailowe, podaj imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy + wpłać zadatek 500zł na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

Informacje i zapisy: jogamed1@gmail.com

Miejsce rezerwuje wpłata bezzwrotnego zadatku 700 zł oraz zgłoszenie mailowe: imię i nazwisko + telefon kontaktowy. Zadatek może być uregulowany gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

Zgłoszenia: Prosimy przesyłać na adres e-mail: jogamed1@gmail.com.

9-14 maja 2023 (wtorek-niedziela) – Witalność i Stres –warsztat/kurs jogi kundalini poziom2 / Ośrodek Rozwojowy Oddechowo Urle/k. Warszawy

,Zmiana to stres, który wymaga naszej zdolności do reagowania i adaptacji. Witalność to zdolność adaptacji naszego układu nerwowego i gruczołowego. Kaliber to konsekwencja, która zainspiruje innych przez życiowe wyzwania.

Zarządzaj swoją osobistą energią i przywróć swoją moc, aby być zdrowym, szczęśliwym i żywym. Dołącz do nas, aby odnowić i odzyskać swoją witalność i radośnie cieszyć się życiem!

Ten potężny kurs uczy uczestników, jak:

Radzić sobie i leczyć przewlekły stres i wyczerpanie/wypalenie ✻ Eksplorować, ożywiać i przywracać wewnętrzną witalność ✻ Rozpoznać i uwolnić źródło wszelkiego stresu ✻ Obudzić duchowego wojownika, uzdrowiciela, przywódcę i nauczyciela w każdym uczestniku ✻ Zbudować mentalną, emocjonalną i duchową wytrzymałość, aby przezwyciężyć każdy kryzys w tych trudnych czasach.

Nie ma znaczenia, jak długo żyjesz, liczy się to, jak żywy i witalny jesteś w każdej chwili. Joga Kundalini przygotowuje każdego z nas do bycia nauczycielami, którzy działają z nieustraszonym duchem, wzniosłym kalibrem i charakterem oraz umiejętnością przezwyciężenia każdego kryzysu.

Ten kurs daje możliwość przyjrzenia się temu, jak reagujemy na stres i radzimy sobie ze stresem. Ćwiczy doskonalenie naszej witalności. Kultywuj podstawową umiejętność rozpoznawania stresu w sobie i innych oraz rozwijaj narzędzia do jego przekształcania i równoważenia poprzez świadomą relaksację. Poznaj naturę tożsamości stresu jako jednostka. Użyjemy kriji i medytacji, a także innych procesów, aby zidentyfikować nasze stresory i narzędzia, których będziemy potrzebować do zrównoważenia i podniesienia na duchu.

kluczowe tematy → Poznaj swoją witalność i rozpoznaj świadomość jako rdzeń witalności → Zidentyfikuj swój stres → Leczenie zimnej depresji i zmęczenia emocjonalnego → Odpręż się, zrelaksuj się, naenergetyzuj się → Urzeczywistnij zwycięstwo duchowego wojownika

Trening poprowadzą:

Har Anand (Basia Maziarska) - I w Polsce trener Jogi Kundalini poziomu 1 i 2 z Międzynarodowej Szkoły Kundalini Jogi (ISKY).

Guru Dharam Singh Khalsa: naucza jogi kundalini od 1979 roku. Jest Mentorem, Lead Trenerem poziomu 1 i 2. Jest współautorem książki Kundalini Esencja Jogi, prowadzi kursy Kundlaini Medicine (terapia poprzez jogę kundalini). z Międzynarodowej Szkoły Kundalini Jogi (ISKY).

Program pobytu w Oddechowo Ośrodek Rozwojowy / Urle k. Warszawy

Przyjazd i zakwaterowanie i rejestracja od g. 11.00 we wtorek

12.00 - 13.30 Wprowadzenie do modułu i praktyka jogi

13.30 – obiad

15.30-18.00 – kurs

18.00- kolacja

19.30-20.30 - sesja wieczorna

10,11,12 maja 2023 (środa, czwartek, piątek, sobota)

5.30- sadhana

8.30 – śniadanie

10.30-13.00 – kurs

13.00-obiad

15.30-18.00 – kurs

18.00- kolacja

19.30-20.30 – sesja wieczorna / kurs

14 maja 2023 (niedziela)

5.30- sadhana

8.30 – śniadanie

10.30-13.00 – kurs

13.00-obiad

14.30-16.00 – podsumowanie, zakończenie.

Inwestycja: First Minute 2400zł - przy wpłacie zadatku do 9 lutego 2023, po tym terminie cena 2700zł + koszty zakwaterowania i wyżywienia 1.390 zł w Ośrodku Rozwojowym Oddechowo.

Miejsce rezerwuje wpłata bezzwrotnego zadatku 700 zł oraz zgłoszenie mailowe: imię i nazwisko + telefon kontaktowy.

Zadatek może być uregulowany gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

Zgłoszenia: Prosimy przesyłać na adres e-mail: jogamed1@gmail.com.

Witalność i Stres to jeden z 5 modułów 300-godzinnego programu poziomu 2 Jogi Kundalini, certyfikowanego przez KRI. Każdy z 5 modułów po 62 godziny ( 5 x 6 dni). Poziom 2 zbudowany jest na fundamentach Poziomu 1. Jest pogłębieniem osobistej transformacji, podstawowych zdolności, charakteru i świadomości nauczyciela Jogi Kundalini. Na tym poziomie, instruktor kultywuje jogiczne moce intuicji, neutralności i samooceny w ramach pięciu luster świadomości:

1.Świadoma Komunikacja – wznoszenie się i przenikanie przez moc słowa

2.Umysł i Medytacja – zdobądź umysł a zdobędziesz świat

3.Autentyczne Relacje - rozwiń swoją prawdziwą tożsamość w matrycy świadomych relacji

4.Cykle życia i style życia - odkryj tajemnicę i opanuj życie poprzez każdy jego cykl

5. Witalność i stres - pielęgnuj jakość życia i prowadź siebie i innych przez wyzwania życia

22-25 czerwca 2023 (czwartek- niedziela) - Twoje życie jest w Twoich czakrach - uzdrawianie czakr w sferze fizycznej, emocjonalnej i duchowej- warsztat wyjazdowy - Ośrodek Rozwojowy Oddechowo Urle k / Warszawy.

.Zapraszamy na 4 dniowy warsztat jogi kundalini i medytacji oraz uzdrawiania w głębokiej medytacji.

Czakry i meridiany to centra i kanały energii, które spotykają się w określonych punktach w ciele. Główne czakry znajdują się w miejscach, gdzie łączą się główne kanały energetyczne. Wizerunki czakr są symbolicznym wsparciem dla umysłu, których używamy do koncentrowania uwagi na formach energii, które znajdują się w miejscu czakr. Różne wyobrażenia lotosu wskazuje, że energia wokół czakry rozszerza się i kurczy jak otwierające się i zamykające płatki kwiatów. Kiedy zaczniesz wizualizować odpowiednią ilość płatków w odpowiednim kolorze w określonym miejscu w ciele, wówczas moc twojego umysłu wpłynie na tajemny punkt energetyczny, który z kolei wpłynie na umysł. Jogini mówią, że umysł i prana są wówczas zjednoczone w czakrze. Istnieje zależność pomiędzy zdrowiem, zachowaniem ludzi i charakterem ich związków, a czynnością poszczególnych czakr. Osoba, u której czakry szósta i siódma są otwarte ale czakra serca jest zablokowana, będzie miała trudności z wyrażaniem głębokich uczuć. Skoncentruje się więc na życiu umysłowym, zamiast poszukiwać satysfakcjonujących ją związków z innymi ludźmi. Człowiek z zablokowaną czakrą splotu słonecznego mimo zrównoważenia w wielu sferach życia, zdolności do kochania i normalnego pożycia seksualnego, będzie miał zablokowane poczucie sensu, zadowolenia i zdolności do angażowania się. Przy pomocy technik jogi kundalini, medytacji, wizualizacji oraz uzdrawiania będziemy stymulować i harmonizować nasze centra energetyczne, tak aby poprawić jakość swojego życia.

W trakcie pobytu: praktyka jogi kundalini, nauka uzdrawiania i badania czakr oraz uzdrawiania przez czakry. Możemy wykorzystać nasze centra energetyczne do uzdrawiania siebie.

Program pobytu: (czwartek, piątek, sobota, niedziela)

Czwartek:

zakwaterowanie od godz. 15.00.

16.30 - wprowadzenie - zajęcia

18.00- kolacja

19.00-21.00- Medytacja i relaksacja.

Piątek i Sobota

6.00-poranna praktyka jogi i medytacji dla uzdrowienia przez czakry,

8.30-śniadanie,

10.30- 13.00 - warsztat i praktyka jogi

13.00- obiad,

15.30- 18.00- uzdrawianie-teoria i praktyka

18.00-kolacja,

19.30-21.00- medytacja, wizualizacja, relaksacja przy gongach i misach.

Niedziela

6.00-poranna praktyka jogi i medytacji dla uzdrowienia przez czakry,

8.30-śniadanie,

10.30-13.00 -warsztat

13.00- obiad,

14.30-16.00 - Medytacja i zakończenie

prowadząca: Barbara Maziarska/ Har Anand - nauczycielka jogi kundalini, trener instruktorów jogi kundlaini, terapeuta jogi hormonalnej, jogi dla oczu, instruktor i uzdrowiciel Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w głębokiej medytacji).

Inwestycja First Minute: 1700 zł (obejmuje: warsztaty, 3 noclegi, posiłki vege) przy wpłacie zadatku do 31 marca 2023. Po tym terminie opłata regularna - 1800 zł.

Miejsce rezerwuje zgłoszenie mailowe + wpłata zadatku 600 zł płatna gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802. Informacje i zapisy: jogamed1@gmail.com.

15-20 sierpnia 2022 (od wtorku do niedzieli) – Hormony i Emocje - odosobnienie z jogą hormonalną i kundalini/Wytwórnia Ciszy, Brzozówka k/ Uniejowa

.Zgodnie z jogiczną wiedzą, kobieta potrafi się głęboko zrelaksować w grupie innych kobiet, odpoczywając od codziennych obowiązków. Zrelaksowana, odnajduje kontakt ze sobą, ma naturalny dostęp do stanu jogi: jedności, współczucia i zestrojenia ze światem.

Zapraszam kobiety do świętej podróży w głąb siebie .

Dołącz do nas, jeśli potrzebujesz równowagi, powrotu do siebie, do swojej mocy, odzyskania sił witalnych.

Moc kobiety nie jest związana z jej atrakcyjnością fizyczną, ale z jej intuicją, inteligencją i wdziękiem oraz umiejętności stawienia czoła przeciwnościom.

W programie:

1. Warsztaty jogi hormonalnej: ćwiczenia i receptury redukujące zbyt duże napięcie przedmiesiączkowe , łagodzące objawy menopauzalne oraz regulujące cykl menstruacyjny, omówienie wpływu księżyca na Kobietę i jej nastrój. Joga Hormonalna to naturalna terapia wykorzystująca ćwiczenia jogi, oddech, koncentrację i relaksację, dzięki której można wznowić lub wyregulować produkcję żeńskich hormonów. Obniżony poziom hormonów ma wpływ na obniżoną stabilność emocjonalną, depresje, bezsenność, obniżenie libido, migreny, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu.

2. Warsztaty jogi kundalini - Trening emocjonalny wg. jogi kundalini.

SOS dla Emocji to terapia emocjonalna dla wzmocnienia, uzdrowienia i prowadzenia. Trening obejmuje: pracę z emocjami, nowy sposób spojrzenia na to czym naprawdę są emocje, Jak korzystać z tych emocji, aby ci służyły. Będziemy pracować z następującymi emocjami: Strach-Lęk, Pragnienie-Obsesja, Złość-Frustracja, Depresja-Apatia, Żal-Smutek, Wina i Wstyd).

Program pobytu:

6.00-8.30 – poranna praktyka jogi i medytacji

8.30-9.30 – śniadanie

11.00-13.00 – warsztat : Joga Hormonalna

13.00-14.00 – obiad

14.00-16.00 – Joga Kundalini - Emocje

18.00-kolacja.

19.30 – 21.00 – medytacja i relaksacja.

prowadząca: Barbara Maziarska/ Har Anand - nauczycielka jogi kundalini, trenerka nauczycieli jogi kundalini, terapeutka jogi hormonalnej, jogi dla oczu, instruktor i uzdrowiciel Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w głębokiej medytacji).

Zaczynamy we wtorek od zakwaterowania od godz. 15.00 i zajęciami o godz. 16.00. Kończymy w niedzielę wspólną medytacją po obiedzie o g. 14.00. Wyjazd około g. 15.00.

Inwestycja First Minute: 2.400 PLN. obejmuje zakwaterowanie, posiłki i warsztaty wg planu. Opłata obowiązuje przy wpłacie bezzwrotnego zadatku 500zł przed 15 maja 2023, po tym terminie opłata wzrasta o 200 zł.

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os. z łazienką lub łazienka na korytarzu.

Zgłoszenia: Podaj imię i nazwisko i telefon kontaktowy - wyślij na adres; jogamed1@gmail.com,

Miejsce rezerwuje wpłata zadatku 500 zł, płatne gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

Zajęcia prowadzi: Barbara Maziarska (Har Anand)

.

Nauczycielka i trenerka instruktorów Jogi Kundalini według przekazu Yogi Bhajana. W kwietniu 2008 ukończyła I w Polsce kurs instruktorski (certyfikowany przez KRI- Kundalini Research Institute). Od stycznia 2008 roku prowadzi regularne zajęcia jogi kundalini w Warszawie. Praktykę jogi rozpoczęła w 2001 roku od hatha jogi (u Adama Bielewicza i Sławomira Bubicza) i tantra jogi (Ar Luczis Pustota). W kwietniu 2012 ukończyła II stopień nauczycielski Jogi Kundalini w Londynie i Tajlandii. W lipcu 2021 ukończyła poziom 3 kursu Nauczycielskiego Jogi Kundalini, Od 2014 roku jest trenerem instruktorów jogi kundalini, aktualnie w trakcie procesu / szkolenia na Lead Trenera.

Terapeutka Jogi hormonalnej - ukończyła 3 stopniowy kurs Jogi Hormonalnej u autorki tej metody Dinah Rodrigues w lipcu 2012. Kurs jest autoryzowany przez Międzynarodową Organizację Jogi (International Yoga Teachers Association). Terapeuta jogą dla kobiet - absolwentka kursu dla nauczycieli jogi "WOMB Yoga" - sierpień 2015r. Od sierpnia 2021 roku prowadzi autorskie szkolenie z zakresu jogi hormonalnej dla instruktorek jogi.

Uzdrowiciel i instruktor Sat Nam Rasayan -metoda uzdrawiania w tradycji Jogi Kundalini – Sat Nam Rasayan u nauczyciela i mistrza tej technologii – Guru Dev Singha. Ukończyła kursy 1 i 2 stopnia Sat Nam Rasayan (Poziom 1 - Praktyk, poziom 2 - Uzdrowiciel). Prowadzi kurs Sat Nam Rasayan poziomu 1 w Polsce. Od 2008 oferuje indywidualne sesje Sat Nam Rasayan.

Terapeutka dźwiekiem, Ukończyła kurs „Mistrzostwo Gongu” u DONA CONREAUX w październiku 2009r. -oferuje regularne kąpiele w dźwiekach gongu i mis tybetańskich.

Prowadzi warsztaty i zajęcia joga dlaoczu - ukończyła pogłębiony kurs korekcji wad wzroku „WZROK i RELAKS” w Szkole Widzenia Siejgieja Litwinowa w listopadzie 2003r.

Absolwentka SGH i Studiów Podyplomowych na AWF Warszawa na Wydziale Rehabilitacji. Studiowała hatha jogę (asany) u prof. Szopy i jogę psychiczną u prof. Lesława Kulmatyckiego.