.Zapraszamy do Studia Jogi i Terapii Naturalnych na regularne zajęcia jogi kundalini, medytacje i jogę dzwięku (gongi, misy i dzwonki) zobacz grafik zajęć jogi i medytacji.

Nasz adres: ul. Herbsta 2, Warszawa - Ursynów - metro Stokłosy. Zobacz na na mapie jak dojechać lub dojść do Studia.

Odwiedź nas również na Facebooku

15 kwietnia 2023 (sobota) g. 10.00-17.00 – Uzdrawianie rany matki i linii żeńskiej - warsztat joga kundalini – 6 wolnych miejsc!

z przerwą 60 min na posiłek we własnym zakresie

W trakcie tego warsztatu zajmiemy się uzdrawianiem żeńskiej linii rodu, szczególnie relacją z matką, innymi kobietami w rodzinie oraz uzdrowieniem aspektu kobiecego w nas samych.

Dla kobiet oznacza to również uzdrowienie swojej kobiecości i relacji z Matką Naturą. Dla mężczyzn oznacza to uzdrowienie relacji z matką i innymi kobietami.

.Matka reprezentuje połączenie z Matką Ziemią, co na planie energetycznym oznacza, że nasza relacja z naszą matką

odzwierciedla relacje ze Wszystkim co jest. Od momentu poczęcia buduje się nasza relacja z matką, którą z poziomu Duszy świadomie wybieramy. Musimy być świadomi faktu, że właśnie ta kobieta, a nie żadna inna, spełnia wszystkie warunki, na wszystkich poziomach, które są potrzebne do zrealizowania prawdziwego celu naszej inkarnacji. Jeśli to pojmiemy i odczujemy głęboką prawdę zawartą w tym twierdzeniu, wtedy niezależnie od stopnia odczuwanego bólu związanego z tą relacją, będziemy wdzięczni za wszystko czego mamy szansę dzięki niej doświadczyć. Im dłużej trwa konflikt z naszą Matką, tym dłużej strumień energii płynącej od Matki ziemi jest zablokowany. Proces uzdrawiania dotyczy uzdrowienia relacji ze wszystkimi naszymi matkami z różnych inkarnacji.

Kobieta z natury jest matką. Każda kobieta ma w sobie archetyp matki, który ją może wyzwolić. To jest prawda, która daje każdej kobiecie możliwość otworzenia serca dla siebie, tak aby mogła odkryć swoją istotę. Kamieniem milowym na duchowej ścieżce kobiety jest połączenie z energią matki w nieosobisty sposób. Bycie matką nie oznacza dosłownie posiadania dzieci, wykonywanie obowiązków matki itd. Jak kobieta traktuje rolę matki zbyt dosłownie, czuje się zobligowana do opieki nad wszystkimi innymi, ale nie zajmuje się sobą.

Prowadząca: Barbara Maziarska - terapeutka jogą, nauczycielka i trenerka instruktorów jogi kundalini, tantryczka.

Inwestycja 350zł. Obowiązują zapisy e-mailowe: na adres: jogamed1@gmail.com: podaj imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Liczba miejsc ograniczona. Płatność na miejscu gotówką przed warsztatem.

Miejsce: Studio Jogi i Terapii Naturalnych JogaMed ul. Herbsta 2. Ursynów - metro Stokłosy.

9-14 maja 2023 (wtorek-niedziela) – Witalność i Stres –warsztat/kurs jogi kundalini poziom2 / Ośrodek Rozwojowy Oddechowo Urle/k. Warszawy - 3 wolne miejsca!

,Zmiana to stres, który wymaga naszej zdolności do reagowania i adaptacji. Witalność to zdolność adaptacji naszego układu nerwowego i gruczołowego. Kaliber to konsekwencja, która zainspiruje innych przez życiowe wyzwania.

Zarządzaj swoją osobistą energią i przywróć swoją moc, aby być zdrowym, szczęśliwym i żywym. Dołącz do nas, aby odnowić i odzyskać swoją witalność i radośnie cieszyć się życiem!

Ten potężny kurs uczy uczestników, jak:

Radzić sobie i leczyć przewlekły stres i wyczerpanie/wypalenie

Eksplorować, ożywiać i przywracać wewnętrzną witalność

Rozpoznać i uwolnić źródło wszelkiego stresu

Obudzić duchowego wojownika, uzdrowiciela, przywódcę i nauczyciela w każdym uczestniku

Zbudować mentalną, emocjonalną i duchową wytrzymałość, aby przezwyciężyć każdy kryzys w tych trudnych czasach.

Nie ma znaczenia, jak długo żyjesz, liczy się to, jak żywy i witalny jesteś w każdej chwili. Joga Kundalini przygotowuje każdego z nas do bycia nauczycielami, którzy działają z nieustraszonym duchem, wzniosłym kalibrem i charakterem oraz umiejętnością przezwyciężenia każdego kryzysu.

Ten kurs daje możliwość przyjrzenia się temu, jak reagujemy na stres i radzimy sobie ze stresem. Ćwiczy doskonalenie naszej witalności. Kultywuj podstawową umiejętność rozpoznawania stresu w sobie i innych oraz rozwijaj narzędzia do jego przekształcania i równoważenia poprzez świadomą relaksację. Poznaj naturę tożsamości stresu jako jednostka. Użyjemy kriji i medytacji, a także innych procesów, aby zidentyfikować nasze stresory i narzędzia, których będziemy potrzebować do zrównoważenia i podniesienia na duchu.

kluczowe tematy → Poznaj swoją witalność i rozpoznaj świadomość jako rdzeń witalności → Zidentyfikuj swój stres → Leczenie zimnej depresji i zmęczenia emocjonalnego → Odpręż się, zrelaksuj się, naenergetyzuj się → Urzeczywistnij zwycięstwo duchowego wojownika

Trening poprowadzą:

Har Anand (Basia Maziarska) - I w Polsce trener Jogi Kundalini poziomu 1 i 2 z Międzynarodowej Szkoły Kundalini Jogi (ISKY).

Guru Dharam Singh Khalsa: naucza jogi kundalini od 1979 roku. Jest Mentorem, Lead Trenerem poziomu 1 i 2. Jest współautorem książki Kundalini Esencja Jogi, prowadzi kursy Kundlaini Medicine (terapia poprzez jogę kundalini). z Międzynarodowej Szkoły Kundalini Jogi (ISKY).

Inwestycja: First Minute 2400zł - przy wpłacie zadatku do 9 lutego 2023, po tym terminie cena 2700zł + koszty zakwaterowania i wyżywienia 1.390 zł w Ośrodku Rozwojowym Oddechowo.

Miejsce rezerwuje wpłata bezzwrotnego zadatku 700 zł oraz zgłoszenie mailowe: imię i nazwisko + telefon kontaktowy.

Zadatek może być uregulowany gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

Zgłoszenia: Prosimy przesyłać na adres e-mail: jogamed1@gmail.com.

22-25 czerwca 2023 (czwartek- niedziela) - Twoje życie jest w Twoich czakrach - uzdrawianie czakr i przez czakry - warsztat jogi kundalini i Sat Nam Rasayan - cena First Minute do 31 marca! - 9 wolnych miejsc!

- Ośrodek Rozwojowy Oddechowo Urle k / Warszawy.

.Zapraszamy na 4 dniowy warsztat jogi kundalini i medytacji oraz uzdrawiania w głębokiej medytacji.

Ten warsztat może być dla Ciebie I zjazdem kursu Sat Nam Rasayan poziom 1. szczegóły poniżej.

Czakry i meridiany to centra i kanały energii, które spotykają się w określonych punktach w ciele. Główne czakry znajdują się w miejscach, gdzie łączą się główne kanały energetyczne. Wizerunki czakr są symbolicznym wsparciem dla umysłu, których używamy do koncentrowania uwagi na formach energii, które znajdują się w miejscu czakr. Różne wyobrażenia lotosu wskazuje, że energia wokół czakry rozszerza się i kurczy jak otwierające się i zamykające płatki kwiatów. Kiedy zaczniesz wizualizować odpowiednią ilość płatków w odpowiednim kolorze w określonym miejscu w ciele, wówczas moc twojego umysłu wpłynie na tajemny punkt energetyczny, który z kolei wpłynie na umysł. Jogini mówią, że umysł i prana są wówczas zjednoczone w czakrze. Istnieje zależność pomiędzy zdrowiem, zachowaniem ludzi i charakterem ich związków, a czynnością poszczególnych czakr. Osoba, u której czakry szósta i siódma są otwarte ale czakra serca jest zablokowana, będzie miała trudności z wyrażaniem głębokich uczuć. Skoncentruje się więc na życiu umysłowym, zamiast poszukiwać satysfakcjonujących ją związków z innymi ludźmi. Człowiek z zablokowaną czakrą splotu słonecznego mimo zrównoważenia w wielu sferach życia, zdolności do kochania i normalnego pożycia seksualnego, będzie miał zablokowane poczucie sensu, zadowolenia i zdolności do angażowania się. Przy pomocy technik jogi kundalini, medytacji, wizualizacji oraz uzdrawiania będziemy stymulować i harmonizować nasze centra energetyczne, tak aby poprawić jakość swojego życia.

W trakcie pobytu: praktyka jogi kundalini, nauka uzdrawiania i badania czakr oraz uzdrawiania przez czakry. Możemy wykorzystać nasze centra energetyczne do uzdrawiania siebie.

prowadząca: Barbara Maziarska/ Har Anand - nauczycielka jogi kundalini, trener instruktorów jogi kundlaini, terapeuta jogi hormonalnej, jogi dla oczu, instruktor i uzdrowiciel Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w głębokiej medytacji).

Inwestycja First Minute: 1700 zł (obejmuje: warsztaty, 3 noclegi, posiłki vege) przy wpłacie zadatku do 31 marca 2023. Po tym terminie opłata regularna - 1900 zł.

Miejsce rezerwuje zgłoszenie mailowe + wpłata zadatku 600 zł płatna gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802. Informacje i zapisy: jogamed1@gmail.com.

22 czerwca do 10 grudnia 2023 - KURS medytacji i uzdrawiania Sat Nam Rasayan - poziom 1

Kurs rozpoczyna się otwartego zjazdu:

22-25 czerwca 2023 (czwartek-niedziela) -Ośrodek Rozwojowy Oddechowo, Urle k/ Warszawy. Zaczynamy od 15 we czwartek i kończymy o 15.00 w niedzielę.

Jak zbierze się grupa, to kolejne terminy kursu są następujące.

25-27 sierpnia 2023

27-29 października 2023

8-10 grudnia 2023 (piątek g. 15.30-20.00, sobota 9.00-17.00 i niedziela g.9.00-16.00) Studio JogaMed, Warszawa

W sanskrycie Sat Nam Rasayan oznacza: Sat – prawda, Nam – tożsamość, Rasayan – odmłodzenie w całości Sat Nam Rasayan tłumaczone jest jako "głęboki relaks w Prawdziwej Tożsamości”.

Sat Nam Rasayan jest starożytną sztuką medytacji i uzdrawiania. W SNR używamy tylko naszej świadomości do uzdrawiania. Stan świadomości, w którym pozwalamy sobie na odczucia i który pozwala na uzdrowienie nazywamy przestrzenią sensytywną.

Celem Sat Nam Rasayan jest pomaganie innym. Sat Nam Rasayan pracuje na subtelnym poziomie poprzez projekcję medytacyjnego umysłu. Sat Nam Rasayan pozwala uzdrowicielowi zrównoważyć pięć elementów (powietrze, ziemia, ogień, eter i woda) oraz ciało praniczne pacjenta.

Nauka i praktyka SNR jest dla każdego, kto jest zainteresowany okiełznaniem swoich zmysłów, nauczeniem się medytacji i technologii uzdrawiania.

Sat Nam Rasayan uczy jak; Uzdrawiać innych, Uwolnić niezdrowe zachowania i doświadczać każdej chwili z czystym umysłem, Radzić sobie z odczuciami, myślami i emocjami, bez przywiązywania się do nich, Rozwinąć i ugruntować swój wewnętrzny spokój umysłu, Wzmocnić, rozwinąć intuicję i sztukę medytacji.

Na kursie Sat Nam Rasayan poziomu 1, studenci uczą się pozwalać sobie na odczuwanie tego co się pojawia. Poprzez pozwolenie mam na myśli, to że jesteśmy świadomi naszych odczuć bez ich oceniania lub robienia mentalnych założeń na temat tego, co czujemy. Odczuwamy i odbieramy to co się pojawia w danym momencie, czy jest to ból w stopach, czy tik na twarzy, czy cokolwiek innego pozwalamy tym wszystkim odczuciom się pojawić, ale ich nie oceniać.

Kurs prowadzi: Barbara Maziarska (Har Anand)- Nauczycielka i trenerka instruktorów Jogi Kundalini, Instruktor Sat Nam Rasayan

Inwestycja

I zjazd otwarty 1700zł przy wpłacie zadatku 600zł do 31 marca 2023, po tym terminie cena wzrasta o 200zł. Cena obejmuje zakwaterowanie i jedzenie w Oddechowie.

II rata - tylko kursanci - dopłata 3000zł. Osoby zdecydowane płacą zadatek 500zł w czerwcu na poczet kursu. Dopłata w sierpniu na I zjeździe w Studio.

Zakwaterowanie i jedzenie we własnym zakresie.

Dla osób, które ukończą kurs - Międzynarodowy Certyfikat Sat Nam Rasayan poziom 1.

Prosimy o zgłoszenia mailowe: jogamed1@gmail.com: podaj imię i nazwisko +tel. kontaktowy oraz wpłata zadatku 600 zł na konto Studia: JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

15-20 sierpnia, 16-17 września i 14-15 października 2023- KURS NAUCZYCIELSKI JOGI HORMONALNEJ DLA KOBIET - 6 wolnych miejsc!

Zapraszam na kurs nauczycielski jogi hormonalnej. Kurs obejmuje naukę i praktykę jogi hormonalnej z elementami jogi energetycznej.

Program kursu:

Część praktyczna: 6 dni praktyki jogi hormonalnej i pracy z emocjami. Warsztat wyjazdowy 15-20 sierpnia 2023 Hormony i Emocje+ 2 weekendy w Studio dla uzupełnienia teorii i przygotowania do prowadzenia zajęć jogi hormonalnej/własnej praktyki.

16-17 września 2023 i 14-15 października 2023. sobota i niedziela g. 10.00-17.30.

- podstawy anatomii zachodniej i jogicznej w zakresie układu hormonalnego i nerwowego oraz podstawy o czakrach i przepływie energii.

-cykl menstruacyjny, cykl księżycowy a emocje kobiety.

- nauka i praktyka jogi hormonalnej – płodność, menopauza, dobre samopoczucie, tarczyca i trzustka, wpływ stresu na gospodarkę hormonalną kobiety,

- Joga Nidra – podstawy i warianty.

Zapraszam wszystkie zainteresowane kobiety. po ukończeniu kursu certyfikat ukończenia wystawiony przez:

Barbara Maziarska (Har Anand Kaur) – międzynarodowa trenerka instruktorów i nauczycieli jogi kundalini, terapeutka jogi kobiecej.

dla instruktorek jogi (każdy styl) certyfikat z akredytacją Yoga Alliance Professional. więcej informacji tutaj

15-20 sierpnia 2022 (od wtorku do niedzieli) – Hormony i Emocje - odosobnienie z jogą hormonalną i kundalini/Wytwórnia Ciszy, Brzozówka k/ Uniejowa - 8 wolnych miejsc!

.Zgodnie z jogiczną wiedzą, kobieta potrafi się głęboko zrelaksować w grupie innych kobiet, odpoczywając od codziennych obowiązków. Zrelaksowana, odnajduje kontakt ze sobą, ma naturalny dostęp do stanu jogi: jedności, współczucia i zestrojenia ze światem.

Zapraszam kobiety do świętej podróży w głąb siebie .

Dołącz do nas, jeśli potrzebujesz równowagi, powrotu do siebie, do swojej mocy, odzyskania sił witalnych.

Moc kobiety nie jest związana z jej atrakcyjnością fizyczną, ale z jej intuicją, inteligencją i wdziękiem oraz umiejętności stawienia czoła przeciwnościom.

W programie:

1. Warsztaty jogi hormonalnej: ćwiczenia i receptury redukujące zbyt duże napięcie przedmiesiączkowe , łagodzące objawy menopauzalne oraz regulujące cykl menstruacyjny, omówienie wpływu księżyca na Kobietę i jej nastrój. Joga Hormonalna to naturalna terapia wykorzystująca ćwiczenia jogi, oddech, koncentrację i relaksację, dzięki której można wznowić lub wyregulować produkcję żeńskich hormonów. Obniżony poziom hormonów ma wpływ na obniżoną stabilność emocjonalną, depresje, bezsenność, obniżenie libido, migreny, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu.

2. Warsztaty jogi kundalini - Trening emocjonalny wg. jogi kundalini.

SOS dla Emocji to terapia emocjonalna dla wzmocnienia, uzdrowienia i prowadzenia. Trening obejmuje: pracę z emocjami, nowy sposób spojrzenia na to czym naprawdę są emocje, Jak korzystać z tych emocji, aby ci służyły. Będziemy pracować z następującymi emocjami: Strach-Lęk, Pragnienie-Obsesja, Złość-Frustracja, Depresja-Apatia, Żal-Smutek, Wina i Wstyd).

Program pobytu:

6.00-8.30 – poranna praktyka jogi i medytacji

8.30-9.30 – śniadanie

11.00-13.00 – warsztat : Joga Hormonalna

13.00-14.00 – obiad

14.00-16.00 – Joga Kundalini - Emocje

18.00-kolacja.

19.30 – 21.00 – medytacja i relaksacja.

prowadząca: Barbara Maziarska/ Har Anand - nauczycielka jogi kundalini, trenerka nauczycieli jogi kundalini, terapeutka jogi hormonalnej, jogi dla oczu, instruktor i uzdrowiciel Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w głębokiej medytacji).

Zaczynamy we wtorek od zakwaterowania od godz. 15.00 i zajęciami o godz. 16.00. Kończymy w niedzielę wspólną medytacją po obiedzie o g. 14.00. Wyjazd około g. 15.00.

Inwestycja First Minute: 2.400 PLN. obejmuje zakwaterowanie, posiłki i warsztaty wg planu. Opłata obowiązuje przy wpłacie bezzwrotnego zadatku 500zł przed 15 maja 2023, po tym terminie opłata wzrasta o 200 zł.

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os. z łazienką lub łazienka na korytarzu.

Zgłoszenia: Podaj imię i nazwisko i telefon kontaktowy - wyślij na adres; jogamed1@gmail.com,

Miejsce rezerwuje wpłata zadatku 500 zł, płatne gotówką w Studio lub na konto JogaMed nr rach: 52 1140 2004 0000 3102 7505 1802.

26 września -1 października 2023 (wtorek-niedziela) - Świadoma Komunikacja - Transformacja - warsztat/ kurs jogi kundalini poziom 2/ Oddechowo Urle/k Warszawy

.Świadoma Komunikacja - "Jesteśmy naszymi słowami, podnosimy lub nie, poprzez wibrację naszej komunikacji. Moc słowa jest bezpośrednią droga do osiągnięcia mistrzostwa"

Człowiek jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym, które odbiera i przekazuje energię 24 godziny na dobę. Sposób, w jaki to robimy, determinuje jakość naszej komunikacji i naszych relacji ze sobą - i ze światem. Ten kurs pomaga zlokalizować „ukryte ja”, które stara się kontrolować twoje zachowanie, a następnie zrzucić maskę, pozwalając, by twoje wyższe ja dominowało w tobie.

Zapraszamy do jogicznej podróży do psychologii komunikacji.

W Erze Informacji – Erze Wodnika, wibracja, tempo i wyzwania komunikacji zmieniają się. Stare sposoby Ery Ryb przestają działać. Potrzebujemy nowej świadomości, neutralności i biegłości w komunikacji.

Być może zadajesz sobie pytania, jak...

Przezwyciężyć to wszystko co blokuję cię i nie pozwala porozumiewać się z głębi twojej istoty?

Dostroić się do wibracji, tempa i wyzwań nowej ery – Ery wodnika?

Nawiązać intymną relację z Nieskończonym? Co taka relacje może wnieść do twojego życia?

Jak się przejawia i jak pracować z Czakrą Gardła?

Chciałbyś...

Nauczyć się słuchać uważnie, opanować chęć przemawiania, poznać moc ciszy w komunikacji?

Więcej informacji tutaj

Nauczyciel Ery Wodnika - kurs instruktorski Jogi Kundalini według przekazu Yogi Bhajana w POLSCE - Nowa Edycja od 30 listopada 2023 do 7 lipca 2024

Pełna informacja tutaj....

Kontakt: tel :694 456 033, e- mail:jogamed1@gmail.com.