"Już od pierwszych zajęć jogi kundalini, w których uczestniczyłam wiem, że jest to praktyka dla mnie. Odkąd pamiętam zawsze szukałam technologii, która obejmuje pracę z ciałem (asany), umsyłem (medytacja) i duszą (mantra-modlitwa) i znalazłam.”

Barbara Maziarska

(Har Anand Kaur)

.

Instruktorka Jogi Kundalini według przekazu Yogi Bhajana. W kwietniu 2008 ukończyła I roczny kurs instruktorski w Polsce (certyfikowany przez KRI- Kundalini Research Institute). Od stycznia 2008 roku prowadzi regularne zajęcia jogi kundalini w Warszawie. Praktykę jogi rozpoczęła w 2001 roku od hatha jogi (u Adama Bielewicza i Sławomira Bubicza) i tantra jogi (Ar Luczis Pustota). W kwietniu 2012 ukończyła II stopień nauczycielski Jogi Kundalini w Londynie i Tajlandii. Od 2014 jest trenerem nauczycieli Kundalini Jogi - ASSOCIATE TRAINER.

Terapeutka Jogi hormonalnej - ukończyła 3 stopniowy kurs Jogi Hormonalnej u autorki tej metody Dinah Rodrigues w lipcu 2012. Kurs jest autoryzowany przez Międzynarodową Organizację Jogi (International Yoga Teachers Association).

Od października 2007r. studiuje i praktykuje metodę uzdrawiania w tradycji Jogi Kundalini – Sat Nam Rasayan u nauczyciela i mistrza tej technologii – Guru Dev Singha. Ukończyła kursy 1 i 2 stopnia Sat Nam Rasayan (Poziom 1 - Praktyk, poziom 2 - Uzdrowiciel). Prowadzi kurs Sat Nam Rasayan poziomu 1 w Polsce. Od 2008 roku pracuje z pacjentami oferując indywidualne sesje Sat Nam Rasayan.

Ukończyła kurs „Mistrzostwo Gongu” u DONA CONREAUX w październiku 2009r. -oferuje regularne kąpiele w dźwiekach gongu i mis tybetańskich.

oraz Pogłębiony Kurs Korekcji Wad Wzroku „WZROK i RELAKS” w Szkole Widzenia Siejgieja Litwinowa w listopadzie 2003r. Prowadzi warsztaty autorskie "JOGA DLA OCZU- WZROK i RELAKS".

Telefon kontaktowy: 0 694 456 033 e-mail: jogakundalini@wp.pl

(Har Anand Kaur)

"During the first kundaalini yoga class, I participated, I realized, that this is the best practice is for me. Since I remember, I always looked for technology, which would cover body activites (assanas), work with the mind (meditation) and soul (mantras) and I found it.”

In April 2008 she graduated from a first teacher training of Kundalini Yoga organized in Poland certified by KRI- Kundalini Research Institute. Since January 2008 she has been giving kundalini yoga classes in Warsaw. She started her yoga practice with hatha yoga classes with Adama Bielewicza and Sławomir Lubicz and with tantra yoga workshops with Ar Luczis Pustota. In April 2012 she finished II level of Kundalini Yoga teacher's training - transformation in London and Thailand.

She is also therapist of Hormone Yoga. She graduated 3 level course of Hormone Yoga with Dinah Rodrigues (the founder of this method) in July 2012. The training is authorised by International Yoga Teachers Association.

Since October 2007 she is studing and practicing Sat Nam Rasayan (very ancient healing and meditation practice) within kundalini yoga tradition with her teacher and master – Guru Dev Singh. She already passed level 1 (Practitioner) and level 2 (Healler) test of Sat nam Rasayan. She was stauding in Itally and in Germany. Now she is an Instuctor of Sat Nam Rasayan level 1 in Poland. Since 2008 she is offereing private Sat Nam Rasayan sesions for those, who are in need.

She compleeted "Master of Gong" training with DON CONREAUX in October 2009. She is offering Gong relaxations and meditations sessions. She has compleeted The extended training for Natural Eye corrections training with Siejgiej Litwinow school in November 2003. She is leading the workshops "Yoga for the Eyes".

Mobile phone: 0 694 456 033

e-mail: jogakundalini@wp.pl