"Już od pierwszych zajęć jogi kundalini, w których uczestniczyłam wiem, że jest to praktyka dla mnie. Odkąd pamiętam zawsze szukałam technologii, która obejmuje pracę z ciałem (asany), umsyłem (medytacja) i duszą (mantra-modlitwa) i znalazłam.”

Barbara Maziarska

(Har Anand Kaur)

.

Nauczycielka i trenerka instrktorów i nacuzycieli Jogi Kundalini według przekazu Yogi Bhajana poziomu I i II oraz 21 etapów medytacji. Nauczycielka, terapeutka i trenerka na kursie nauczycielskim Jogi Hormonalnej . Praktykę jogi rozpoczęła w 2001 roku od hatha jogi (u Adama Bielewicza i Sławomira Bubicza) i tantra jogi (Ar Luczis Pustota) a w 2004 rozpoczeła praktykę Kundalini Jogi.

Od roku 2014 jest trenerem nauczycieli Kundalini Jogi - prowadzi i organizuje kursy instruktorskie i nauczycielskie poziomu I i Ii.

Jest pierwszym certyfikowanym przez KRI polskim Lead Trenerem kursów Kundalini Jogi poziomu I i II oraz 21 etapów medytacji.

Terapeutka Jogi hormonalnej - ukończyła 3 stopniowy kurs Jogi Hormonalnej u autorki tej metody Dinah Rodrigues w lipcu 2012. Od tego czasu prowadzi sesje, warsztay oraz rozwinęła praktykę Jogi Hormonalnej o własne doświadczenia, praktykę jogi energetycznej, tantra jogi dla kobiet (tao dla kobiet) i od roku 2021 - prowadzi kursy Jogi Hormonalnej dla Kobiet. Kurs jest akredytowany przez Yoga Alliance Professional.

Od października 2007r. studiuje i praktykuje metodę uzdrawiania w tradycji Jogi Kundalini – Sat Nam Rasayan u nauczyciela i mistrza tej technologii – Guru Dev Singha. Ukończyła kursy 1 i 2 stopnia Sat Nam Rasayan (Poziom 1 - Praktyk, poziom 2 - Uzdrowiciel). Od 2010 prowadzi kurs Sat Nam Rasayan poziomu 1 i 2. Od 2008 roku pracuje z pacjentami oferując indywidualne sesje Sat Nam Rasayan.

Ukończyła kurs „Mistrzostwo Gongu” u DONA CONREAUX w październiku 2009r. -oferuje regularne kąpiele w dźwiekach gongu i mis tybetańskich.

oraz Pogłębiony Kurs Korekcji Wad Wzroku „WZROK i RELAKS” w Szkole Widzenia Siejgieja Litwinowa w listopadzie 2003r. Prowadzi warsztaty autorskie "JOGA DLA OCZU- WZROK i RELAKS".

Telefon kontaktowy: 0 694 456 033 e-mail: jogamed1@gmail.com

(Har Anand Kaur)

"During the first kundaalini yoga class, I participated, I realized, that this is the best practice is for me. Since I remember, I always looked for technology, which would cover body activites (assanas), work with the mind (meditation) and soul (mantras) and I found it.”

A teacher and trainer of Kundalini Yoga instrctors and speakers according to the message of Yogi Bhajan. In April 2008, she completed the 1st one-year instructor course (certified by the KRI-Kundalini Research Institute). Since January 2008, he has been conducting regular classes, workshops and kundalini yoga courses in Warsaw and other cities in Poland. She started practicing yoga in 2001 with hatha yoga (with Adam Bielewicz and Sławomir Bubicz) and yoga tantra (Ar Luczis Pustota). In April 2012, she completed the second teaching degree of Kundalini Yoga in London and Thailand. In July 2021 - she obtained a Level 3 Kundalini Yoga Diploma. Since 2014, he has been a trainer of Kundalini Yoga teachers - initially as ASSOCIATE TRAINER, then from 2018 - Professional Trainer, and currently during the certification process for Lead Trainer at the KRI Trainer Academy.

Hormonal Yoga therapist - completed a 3-stage Hormonal Yoga course with the author of this method, Dinah Rodrigues, in July 2012. Since then, she has been conducting sessions, workshops and has developed the practice of Hormonal Yoga with her own experience, energy yoga practice, yoga tantra for women (Tao for women) and since 2021 - it offers a course in Hormonal Yoga for women of all ages. The course is accredited by Yoga Alliance Professional.

From October 2007. she studies and practices the healing method in the Kundalini Yoga tradition - Sat Nam Rasayan with the teacher and master of this technology - Guru Dev Singh. She completed Sat Nam Rasayan Level 1 and Level 2 courses (Level 1 - Practitioner, Level 2 - Healer). Since 2010, she has been running the Sat Nam Rasayan Level 1 course. Since 2008, she has been working with patients by offering individual Sat Nam Rasayan sessions.

She compleeted "Master of Gong" training with DON CONREAUX in October 2009. She is offering Gong relaxations and meditations sessions. She has compleeted The extended training for Natural Eye corrections training with Siejgiej Litwinow school in November 2003. She is leading the workshops "Yoga for the Eyes".

Mobile phone: 0 694 456 033

e-mail: jogamed1@gmail.com